วิธีการรับมือกับคำนินทา

วิธีการรับมือกับคำนินทา

ไม่มีใครบนโลกนี้ไม่โดนนินทา แม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่บนโลกก็ยังคงโดนนินทา แสดงว่าคนเราควรรู้สึกได้แล้วว่า การถูกนินทาเป็นเรื่องที่ปกติ ราวกับเป็นเรื่องที่พูดคุยและพบเจอได้ในทุกวัน แต่ใครเล่าที่จะสามารถอดทนและปล่อยผ่านคำนินทาเหล่านั้นได้ ในใจก็คงอยากจะเข้าไปเรียกร้องหรืออธิบายในสิ่งที่เขาเหล่านั้นกล่าวถึงเราในวงสนทนา แต่ทำไม่ได้ เพราะในบางครั้งตัวเราเองก็ไม่ได้รับทราบด้วยตัวของเราเอง เป็นเพียงคำพูดที่ “มีคน” บอกมาเท่านั้น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะรับมือหรืออยู่ร่วมกับคำนินทาเหล่านั้นได้อย่างไร ลองมาดูกัน

  1. ปล่อยเบลอและหูทวนลม เป็นการรับมือกับคำนินทาแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไร ราวกับว่าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น และไม่แสดงกิริยาอาการตอบโต้ หรือตอบสนองต่อคำนินทาเหล่านั้น โดยไม่รับคำนินทาเหล่านั้นเข้ามาบั่นทอนความรู้สึกในจิตใจของเรา
  2. เพิ่มพลังบวกให้คนนินทา นั่นคือ การตอบสนองต่อคำนินทาด้วยอารมณ์ คำพูด หรือความรู้สึกที่เป็นบวก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้ที่ถูกนินทานั้น มีความเข้มแข็ง และสามารถก้าวข้ามอารมณ์ลบไปได้ อีกทั้งการเพิ่มอารมณ์ คำพูดที่เป็นบวก ให้กับคนที่นินทา อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับด้วยก็ได้
  3. ทำความเข้าใจ ในที่นี้ไม่ใช่เพียงเข้าใจตัวเราเอง แต่ทำความเข้าใจกับคนที่นินทาด้วย สิ่งที่เขากระทำอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ การทำเช่นนี้ เป็นจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา ช่วยป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เขาอาจคิดทำกับเราในอนาคตอีกก็ได้ และทำให้คนที่มองเราในภาพไม่ดี จะได้มีทัศนคติที่ดีในการมองเรา โดยไม่เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
  4. มองตัวเอง หมายถึงการหันกลับมามองที่ตนเองว่า เรื่องที่เขานินทานั้นเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ หรือตัวเราเองกระทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้คนต้องนินทาหรือไม่ ในเมื่อทราบว่าข้อบกพร่องเกิดจากตัวเรา ก็ควรแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อที่จะสามารถแย้งกับคำนินทาเหล่านั้นได้

การรู้จักวิธีรับมือกับคำนินทานั้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งของตนเอง เพื่อจัดการกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน จากคำพูดนินทาว่าร้ายของผู้อื่น โดยคนที่รู้จักรับมือกับแรงเสียดสี แรงเสียดทานจากคำพูดนินทาของผู้อื่น ด้วยท่าทีที่อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้น เป็นสิ่ง ที่ประเสริฐสุด และถ้าหากว่าเราไม่ชอบคนนินทา คำนินทา ตัวเราเองก็อย่ากลายเป็นคนที่นินทาคนอื่นด้วย 

อย่างไรก็ตาม คำติฉินนินทาก็เป็นเพียงคำพูดของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้น อย่าไปยึดติด และคิดจนเสียเวลาชีวิตของเรา ก้าวไปข้างหน้ามองเพียงว่าเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ดีขึ้นก็พัยงพอแล้ว